bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವರಾಯಾಂಚಾ

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವರಾಯಾಂಚಾ ತ್ರಿವಾರ ಜಯ ಜಯಕಾರ || ಪ || ಹಿಂದವೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಚೇ ತೋರಣ ಬಾಂಧುನಿಯಾ ಗಾಜವೀ ಸಮರಾಂಗಣ ಆಯೀ ಭವಾನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಉನ ದೇ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ || 1 || ಧರ್ಮಾಚಾ ಅಭಿಮಾನೀ ರಾಜಾ ದೇಶಾಚಾ ಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಜಾ ಚಾರಿತ್ಯ್ರಾಚಾ ಪಾಲಕ ರಾಜಾ ಘಡವೀ ದೇಶೋದ್ಧಾರ || 2 || ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೇ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆ ದೈವತ ಅಮುಚ್ಯಾ ನವ ತರುಣಾಂಚೆ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸಂಘಟನೇಚೆ ಸದಾ ವಿಜಯಿ ಹೋಣಾರ || 3 || […]

Read More

జಯ್ ಭವಾನಿ జಯ್ ಶಿವರಾಯ್

జಯ್ ಭವಾನಿ జಯ್ ಶಿವರಾಯ್ జಯ್ ಭವಾನಿ జಯ್ ಶಿವರಾಯ್ || ಪ || ದುಷ್ಟ ಆಕ್ರಮಕ ಲೋಳವಿಲೆ ಸಜ್ಜನಾಸ ತೂ ವಾಚವಿಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದವೀ ಸ್ಥಾಪಿಯಲೇ || 1 || ತೂ ರಕ್ಷಿಯಲೇ ದೇಶಾಲಾ ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಆದರ್ಶಾಲಾ ತೂಜ್ಹಾ ಗವಿಲೇ ಧರ್ಮಾಲಾ || 2 || ಜಾತ ಪಾತ ಕುಜ ಮಾನ್ಯನಸೇ ಪ್ರಾಂತ ಭೇದ ತೇಜ ಠಾವ ನಸೇ ಸರ್ವ ಪಂಥ ಸಮಭಾವ ಅಸೇ || 3 || ಶಿವರಾಯಾ೦ಚಾ ಜೈಜೈಕಾರ್ ಜಿಜಾ ಮಾತ ಚಾ […]

Read More

ಆಕ್ರಮಕಾಂಸಿ ಝುಂಜತ ಝುಂಜತ ಸಮರೀ

ಆಕ್ರಮಕಾಂಸಿ ಝುಂಜತ ಝುಂಜತ ಸಮರೀ ವಿಜಯೀ ಹೋವು ಚಲಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ನಚ ಸಾಹಿಲ ಭಾರತ ಗರ್ಜುನಿ ಸಾಂಗೂ ಜಗತಾಲಾ                                     || ಪ || ಉನ್ನತ ಶಿಖರೆ ಹಿಮಾಲಯಾಚೀ ಪವಿತ್ರ ಶೃದ್ಧಾ ಸ್ಥಾನೆ ಅಮುಚೀ ಪ್ರಾಣಪಣಾನೆ ರಕ್ಷಾಯಾಚೀ ಹೀಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಆತಾ ಅಮುಚೀ ದೆಇಲ ಆಮ್ಹಾ ವಿಜಯಾಲಾ    || 1 || ದೇ ಜಗದಂಬೆ ತಲವಾರೀಲಾ ದೇಇ ಶಂಕರಾ ಪಾಶುಪತಾಲಾ ಯೋಗೆಶ್ವರ ದ್ಯಾ ಸುದರ್ಶನಾಲಾ ಯಾ ಅಸ್ತ್ರಾಂನಿ ದಾನವ ಮರ್ದುನಿ ಅಖಂಡ ರಕ್ಷು ಸೀಮೆಲಾ    || […]

Read More

ಧ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾ ಪ್ರಣಾಮ (ಮರಾಠಿ)

ಧ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾ ಪ್ರಣಾಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗಾಥಾ ಜೀವನಾಚೀ ಮಂತ್ರ ದೇತೆ ಜೀ ಮಹಾನ     || ಪ || ಅರ್ಪುನೀ ಸರ್ವಸ್ವ ಘೇಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ವ್ರತಾ ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗಿ ಚಾಲತಾನಾ ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಠಾ ಶೋಭತಾ ಚಾಲತಾ ಖಂಬೀರ ಸ್ಕಂಧೀ ಘೇವೂನೀ ಯಾ ಹೇ ನಿಶಾಣ   || 1 || ದೇಶ ಪ್ರೀತಿಚೇ ನಿಖಾರೆ ಫುಲವಿತಾ ಶಬ್ದಾತುನೀ ತತ್ವಬೋಧಾ ಚಾಚ ಸಿಂಧು ಗರ್ಜತೋ ಓಸಂಡು ನೀ ಓತ್ತತಾ ಚೈತನ್ಯ ದೇಹೀ ಚೇತವಿತಾ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ    […]

Read More

ವಾಟ ಹೀ ದುರ್ಗಮ ಕಿತೀಹೀ ಪಾವೂಲೆ ಉಚಲಿತ ಜಾ (ಮರಾಠಿ)

ವಾಟ ಹೀ ದುರ್ಗಮ ಕಿತೀಹೀ ಪಾವೂಲೆ ಉಚಲಿತ ಜಾ ಧ್ಯೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತವ ಸ್ವಂತಃಲಾ ಆಜ ತೂ ವಿಸರೂನ ಜಾ    || ಪ || ತ್ಯಾಗ ಸಾತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಚಾ ಆಡವೂನೀ ಚಾಲ ತೂ, ಭೋವತೀಚ್ಯಾ ಆಮಿಷಾಂಚಾ ಮೋಹ ಆತಾ ಸೋಡ ತೂ, ಕರ್ಮ ಪಂಥಾ ಖಂಡ ನಾಹೀ ಹೇಚ ತೂ ಚಿಂತಿತ ಜಾ     || 1 || ದುರ್ಬಲಾನಾ ಮಾನ ನಾಹೀ ಹಾ ಜಗಾಚಾ ನ್ಯಾಯ ರೇ, ತೀ ಅಹಿಂಸಾ ಕೂಚಕಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯಾಚಿ ಕ್ಷೀಣ […]

Read More

ಉಡಾ ಬಂಧು ನೋ ಆಜ ಗಾಉಯಾ (ಮರಾಠಿ)

ಉಡಾ ಬಂಧು ನೋ ಆಜ ಗಾಉಯಾ ಕರ್ತೃತ್ವಾ ಚೀ ಗಾಣೀ ಕಾಳ ಉದ್ಯಾಚಾ ಕೋರಿತ ಯೇಯಿಲ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಚೀ ಲೇಣೀ  || ಪ || ಪಿಡ್ಯಾಪಿಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಾಕ್ರಮಾಚಿ ಅಕ್ಷಯ ಉಜ್ವಲ ಗಾಥಾ ಶಕ ಕರ್ತೇಹೀ ಇಥೆ ಜನ್ಮಲೇ ಧನ್ಯ ಜಾಡಲೀ ಮಾತಾ ವಾರತ ಆಪಣ ತ್ಯಾ ವೀರಾಂಚೆ ಬಡೀ ಘೇವೂಯಾ ರಣೀ     || 1 || ಆಹ್ವಾನಾ ಆಹ್ವಾನ ದೇವೂನಿ ಟಾಕೂ ಪಾವುಲ ಪುಢೇ ಝಂಝೂವಾತಾ ರೋಖುನ ಧರಣ್ಯಾ ಕರೂ ಛಾತೀಚೆ ಕಡೇ ಉಫಾಳತ್ಯಾ ಜಲಧೀಲಾ […]

Read More

ಸಂಘ ಮಾ ಜಾ ಚಾಂಗಲಾ ಗಾವ ಸಮದಾ ರಂಗಲಾ (ಮರಾಠಿ)

ಸಂಘ ಮಾ ಜಾ ಚಾಂಗಲಾ ಗಾವ ಸಮದಾ ರಂಗಲಾ ಚಂಗ ಆಮ್ಹಿ ಬಾಂಧಲಾ ಭೇದಭಾವ ಸಂಪಲಾ           || ಪ || ಮೊಕಳ್ಯಾ ಯಾ ಮೈದಾನಾವರ ವಾರಾ ವಾಹೆ ಝೂಳ ಝೂಳ ಖರಾಖುರಾ ಖೇಳ ಖೇಳೂ ಶತ್ರು ಕರೂ ಖಿಳ ಖಿಳಾ         || 1 || ಆಟ್ಯಾಪಾಟ್ಯಾ ಹುತುತುಚ್ಯಾ ಆಖಲ್ಯಾ ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾ ಉಠಾಬಶಾ ಜೋರ ಕಾಡೊನ ಫಿರವೂ ಯಾ ಲಾಟ್ಯಾ ಜುಲೂಮಾಲಾ ಖೋ ದೇವೂನ ಸಂಘ ವಾಡೂ […]

Read More

ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪಿ ಪರಮೇಶಾಚೆ, ಕೋಟಿ ರೂಪೆ ಘಡತೆ ದರ್ಶನ (ಮರಾಠಿ)

ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪಿ ಪರಮೇಶಾಚೆ, ಕೋಟಿ ರೂಪೆ ಘಡತೆ ದರ್ಶನ ದಯಾತೀಲ ಸದ್ಭಾವ ಜಾಗವೂನ, ಸೇವಾಭಾವೆ ಕ ರೂಯಾ ಅರ್ಚನ      || ಪ || ಅಜ್ಞಾನಾನೆ ಮೂಢಪಣಾನೆ, ಫಡಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಂಚೆ ಹೋ ಕ್ಷಾಲನ ಹಿಂದು ಅವಘಾ ಬಂಧೂ ಬಂಧು ಸತ್ಯ ಜಗಾಲಾ ಸಾಂಗೂ ಗರ್ಜನ ಸಮಾಜ ಅವಘಾ ಹೋಣ್ಯಾ ಸಮರಸ ಝಿಜವೂ ಅಪುಲೆ ಜೀವನ ಚಂದನ  || 1 || ಗಿರಿಕೂಹರಾತೂನ ಘೋರ ವನಾತೂನ, ವನವಾಸಿ ಜೆ ವಸಲೇಲೆ ಜನ ಅಜ್ಞಾನಾನೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನೆ, ಪಿಡ್ಟ್ಯಾ ಪಿಡ್ಟ್ಯಾ […]

Read More

ನಿರ್ಮಲ ಪಾವನ ಭಾವನಾ ಸುಖೀ ಸರ್ವಹೀ ಕಾಮನಾ (ಮರಾಠಿ)

ನಿರ್ಮಲ ಪಾವನ ಭಾವನಾ ಸುಖೀ ಸರ್ವಹೀ ಕಾಮನಾ ಗೌರವಶಾಲೀ ಸಮರಸ ಜೀವನ ಹೀಚ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆರಾಧನಾ ಫಡೋ ನಿತ್ಯ ಹೀ ಸಾಧನಾ, ಫಡೋ ನಿರಂತರ ಸಾಧನಾ        || ಪ || ಅಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ತಿಮಿರಾಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹಾ ಲಾವೂಯಾ ಚಿರಮಂಗಲಿ ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾನಿ ಲಕ್ಷ ಜೀವನೆ ಉಜಳೂಯಾ ಸಮಾಜ ಘೆವೂ ಕವೇತ ಅವಘಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಸಾಧನಾ    || 1 || ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತೂನ ದುರ್ಬಲತೇತೂನ ಮಾನವ ಹಾ ನಿಃಸತ್ವ ದಿಸೆ ವಿಕೃತ ಜೀವನ […]

Read More

ನೀಲ ನಭೀ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಡೋಲೆ (ಮರಾಠಿ)

ನೀಲ ನಭೀ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಡೋಲೆ ಮನೋಮನಿ ಗುರು ಪೂಜನ ಚಾಲೆ    || ಪ || ಮೋಕ್ಷಸಾಠಿ ಧರ್ಮಾಧಾರೆ ಅರ್ಥಕಾಮ ಸಾಧಣೆ ವಿಚಾರೆ ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ಮರ್ವ ಆಜರೇ ತವ ರೂಪೆ ಸಾಕಾರ ಪಾಹಿಲೆ ಮನೋಮನೀ ಗುರುಪೂಜನ ಚಾಲೆ      || 1 || ಜ್ಞಾನಾಸಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಾಚೆ ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಯಾಚೆ ವಿಭವಾಚೆ ಪರಂಪರೆಚೆ ಪರಾಕ್ರಮಾಚೆ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಮರಣ ಜಾಗಲೇ ಮನೋಮನೀ ಗುರುಪೂಜನ ಚಾಲೆ     || 2 || ಅಗ್ನಿವರ್ಣ ತೂ ಯಜ್ಞಕುಂಡಸಮ […]

Read More