bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರದ ಧರಣೀ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಳೆ ದೇವಿ (ಮಲಯಾಳಂ)

ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರದ ಧರಣೀ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಳೆ ದೇವಿ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಧೀರರೀನ ದಾಯೆ ಜಗಜನನೀ ನೀ ವೆಲ್ಯಾ ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರದ ಧರಣೀ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಳೆ ದೇವಿ                  || ಪ || ಉನ್ನದ ಸುಂದರ ಹಿಮಮಯರ್ವದ ಮಕುಡವಿರಾಜದ ವಿಸ್ತೃದ ಭಾಲಮ್ ಹಿಂದು ಸಮುದ್ರ ದರಂಗಸುಲಾಳಿದ ಸುಂದರ ಪಾದಸರೋಜಮ ಜನನೀ ಜಗಜನನೀ ನೀ ವೆಲ್ಯಾ                                    […]

Read More

ಕುಟು ಕೈವಣಂಗಿಟುನ್ನ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು (ಮಲಯಾಳಂ)

ಕುಟು ಕೈವಣಂಗಿಟುನ್ನ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ ಕುಟು ಕೈವಣಂಗಿಟುನ್ನ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ                            || ಪ ||   ಪರಮಮಾಯ ವೈಭವತ್ತಿಲಿಪ್ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಮಾಯ ಇಪ್ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಮಾಯ ಧರಣೀಯೆ ನಯಿಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಯೆಟುತ್ತವರ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾರೆಟುತ್ತವರ ಅಕಲೆ ವಾನಿಲಾಶಿಷಮ ಬೋರಿಂಜು ನಿಲ್ಪು ಪೂರ್ವಿಕರ ಚೋರಿಯು ನಿಲ್ಪು ಪೂರ್ವಿಕರ ಅವರಿಲ ನಿನ್ನುಮೂರ್ಜ ಮಾನ್ರ್ನು ನಿಂಗಿಟುಂ […]

Read More

ಉಯರ್ನ್ನು ವೀರ ಕಾಹಳಮ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಉಯರ್ನ್ನು ವೀರ ಕಾಹಳಮ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ ಮಣ್ಣಿಲಾಯ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ ಮಣ್ಣಿಲಾಯ ನಿರಂಜ ಹಿಂದೂ ಗೌರವಮ್ ಮುಳಹಕ್ಕುಮಾತ್ಮ ಗರ್ಜನಮ್ಮುಳಕ್ಕೊಮಾತ್ಮ ಗರ್ಜನಮ್ ಪ್ರಚಂಡ ಶೈವ ದಾಂಡವಂ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ಗ ಕಾರಣಮ್ ಪ್ರಚಂಡ ಸರ್ಗ ಕಾರಣಮ್ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಡು ಹೈಂದವಂ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ ಭಾರದಮ್ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ ಭಾರದಮ್ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಡು ಹೈಂದವಂ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ ಭಾರದಮ್ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ ಭಾರದಮ್ ಜಯಪದಾಕಯೇಂದಿ ನಿಲಕ್ಕುಮ ಮುನ್ನಿಲಾಯ ಹಿಮಾಲಯಮ್ ಮುನ್ನಿಲಾಯ ನಿಮಾಲಯಮ್ ಪಡಹಮಾಂಜಿಡಿಚ್ಚಿಟುನ್ನು ಸಾಗರಮ್ ನಿರಂದರಮ್ ಸಾಗರಮ್ ನಿರಂದರಮ್ ಪದರಿಡಾತ್ತ ಪದವುಮಾತ್ಮ ಧೈರ್ಯವುಮ್ ತ್ರಿಸಿಕ್ಕುವೋರ ಧೈರ್ಯವುಮ್ ತ್ರಿಸಿಕ್ಕುವೋರ ಅಣಿನಿರನ್ನಣಂಜಿಯನ್ನನೆಕಕೋಡಿ ಸೈನಿಕರ ಅನೆಕಕೋಡಿ ಸೈನಿಕರ […]

Read More

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಇರುಟ್ಟಿಲಿಡರೂಮ ಲೋಕತ್ತಿನ್ನೋರು ದಿಶ ಕಾಣಿಕ್ಕಾನ ದೀಪ್ತಿ ದರೂ ಇರುಟ್ಟಿಲಿಡರೂಮ ಲೋಕತ್ತಿನ್ನೋರು ದಿಶ ಕಾಣಿಕ್ಕಾನ ದೀಪ್ತಿ ದರೂ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ ಹೇ ಯುಗ ಜನನೀ ಶಕ್ತಿ ದರೂ   ಭೀಕರ ದೈತ್ಯ ಗಾಣಂಗಳೆ ನ್ಯೋಡಿಯಿಲ ನಿಹನಮ ಚೇದ್ಯ ಧಮಸ್ಸು ದರೂ ಭೀಕರ ದೈತ್ಯ ಗಾಣಂಗಳೆ ನ್ಯೋಡಿಯಿಲ […]

Read More

ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ ಸುಖದೆ ಶುಭದೆ ಜಯದೆ ಜನಮನಹಿದ ಶುಭವರದೆ ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ ಸುಖದೆ ಶುಭದೆ ಜಯದೆ ಜನಮನಹಿದ ಶುಭವರದೆ ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ವರುತ್ತೀದಾನ ಅಸುರದ ದಾಂಡವಮಾಟುಂಬೊಳ ಯುಗಸಾರಥಿ ದನ ಶಂಖೊಲಿಯಾಲ ಧರ್ಮಂ ವಾಝಹದಿಯ ಪ್ರಿಯನಾಡೆ    || ಪ || ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ ಸುಖದೆ ಶುಭದೆ ಜಯದೆ ಜನಮನಹಿದ ಶುಭವರದೆ ಶದಶದ ವಂದನ ಋಷಿನಾಡೆ ನಿನ ಪಾದಮ ಕಣಿ ಕಾಣಮಾನಾಯ ನಿನ ಕಾಲ ಪೂಮಪೋಡಿ ಅಣಿಯಾನಾಯ ದಿವ್ಯೆ ಸುರರಕ್ಷಮರಾಯ ನಿಲಪೂ ನಡಯಿಲ ಯುಗಯುಗಮಾಯ […]

Read More

ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ ಜಲ ಭಾರದಾಂಬಿಕೆ ಭವಲ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ ಜಲ ಭಾರದಾಂಬಿಕೆ ಭವಲ ಪಾದಪಂಕಜಂಳಿಲ ಸದಾಮುದಾ ವಿನಿದರಾಯ ಪ್ರಕಾಶಪೂರ್ಣ ಮಾಯ ಭಾವಿಯೋನ್ನು ಕೈವರಿಕ್ಕುವಾನ     || ಪ || ಮರಞೇ ಪೋಯ ನಿಂಡೆ ಭೂದಕಾಲ ಚರಿದಮೋಕ್ರ್ಕವೆ ನಿರತ್ರಿಟುನ್ನು ಮೀಝಹಕಳಶು ಧಾರಯಾಯ ಸುಮಂಗಲೆ ಬಣನ್ರ್ನುಪೋಯಿ ಮದಿಮರನ್ನು ಞಿಳಿನಿಯುನಂಗಿಡಾ ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ…… (ಮೂರು ಸಾಲು)            || 1 || ದಿಳಡಿಂಟುನ್ನು ಮೂರ್ಚಯೆರಿಟುನ್ನ ವಾಳು ಕೈ ಕಳಿಲ ಹೃದಯಭಿತ್ತಿಕಳ ದಕರ್ತು ಪಾಞಿಟುನ್ನು ಚುಟುನಿಣಮ್ ಇದಾ ವರುನ್ನು ದಾಮಸಿಚೈಡಾದೆ ಞಿಡಂಳಂಬಿಕೆ          ಪ್ರಣಾಮಮೆಕಿಟುನ್ನ…….   || 2 || […]

Read More

ಪರಮ ಪವಿತ್ರದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ (ಮಲೆಯಾಳಮ್)

ಪರಮ ಪವಿತ್ರದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ ಭಾರದಾಂಬೆಯೆ ಪೂಜಿಕ್ಕಾನ ಪುಣ್ಯವಾಹಿನಿ ಸೆಚನಮೇಲ್ಕುಮ ಪೂನ್ಯಾವನಗಳುಂಡಿವಿಡೆ, ಪೂನ್ಯಾವನಗಳುಂಡಿವಿಡೆ   || ಪ || ಇಲಯುಮ ಇದಳುಮ ಪೂವುಮ ವೋಟ್ಟುಮ ಇರುತ್ತೇಟುತ್ತಾಯ ದೆಟ್ಟೀಡಾನ ದಲಕುಂಬಿಟ್ಟು ದರೂಮ್ ಪೂಂಕೊಂಬುಖಲ ದಜಹಚ್ಚು ವಲರುನ್ನಿಂಡಿವಿಡೆ ಅಡಿಮುಡಿ ದೇವನ ವಾಸನವಿದರಿ ಅಮ್ಮಕ್ಯರ್ಪಿಚ್ನಿಡಾನಾಯ ಪಲನಿರಮೆಂಕಿಲುಮೊಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಯ ವಿಟ್ಟುನ್ರ್ನಿಟುನ್ನು ಮುಕುಳಂಗಲ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮದಾಮಿ ಮಣ್ಣಿಲ ಭಾರದಾಂಬೆಯೆ ಪೂಜಿಕ್ಕಾನ ಪುಣ್ಯವಾಹಿನಿ…..   || 1 || ಭಗತ್ಸಿಂಹನುಮ ಝಾನ್ಸಿಯು ಮಿನಿಡೆ ಪ್ರಭಾದ ಭೇರಿ ಮಜಹಕ್ಕುನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನರವಿಂದಂಮಾರ ಇವಿಡೆ ಪೂವಿಟ್ಟುರಕ್ಕುನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣನುಮ ರಾಮದಾಸನುಮ ಇವಿಡೆ […]

Read More

ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ (ಮಲೆಯಾಳಮ್)

ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮೇನ್ನದೆ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ ನಿಶ್ಚಿಲಭಾವಮ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಭಾವಮ್ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ ನಿರಾಸಮ್ ಪಾಪಮ್    || ಪ || ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮೇನ್ನದೆ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ ಚಲನಾತ್ಮಕಮಿ ವಿಶ್ವಮಶೇಷಮ್ ಸರ್ಗಸ್ಥಿದಿಲಯ ದಾಳ ವಿಶೇಷಮ್          || 1 || ಜನನಮ್ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ಜೀವಿದಮ್ ಚಲನವಿರಾಮಂ ಮರಣಮ್ ಮೂರಿಂ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮ್ ರಾಪ್ಪಕಲ ಚಲನಮ್ ಚಲನಮೇನ್ನದೇ ಜೀವಿದ ಧರ್ಮ   || 2 || ಚಲನಂ ಸ್ನೇಹಮ್ […]

Read More

ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ ಬಯರುಕಯಿನೀ (ಮಲೆಯಾಳಮ್)

ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ ಬಯರುಕಯಿನೀ ಪಾವನ ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ ಪಾವನ ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ, ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ, ಭಾರದ ನಭಸ್ಸಿಂಗಲ || ಪ || ಕುಮಾರಿಮುದಲಾ ಕೈಲಾಸಮವರೆ ನವನವಮಾಕುಮ ಆವೇಶತ್ತಾಲ ಕುಮಾರಿ ಮುದಲಾ ಕೈಲಾಸಮವರೆ ನವನವಮಾಕುಮ ಆವೇಶತ್ತಾಲ | ಅಲಕಳ ವೀಂಟುಮ ಉಳವಾಕ್ಕೀ ನೀ ಉಯರು ಪಾವನ ಭಗವೆ ನೀ ಅಲಕಳ ವೀಂಟುಮ ಉಳವಾಕ್ಕೀ ನೀ ಉಯರು ಪಾವನ ಭಗವೆ ನೀ | ಭಗವತ್ಕೋಡಿಯೆ…..                          […]

Read More

ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೈತ್ರ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಹಿಂದುರಾಷ್ಟ್ರ ಜೈತ್ರ ರಥಂ ಅರುಣವರ್ಣ ಧ್ವಜಸಹಿತಂ ತೇಜಸಾ ಸಮುಜ್ವಲಿತಂ, ಸ್ವಾಗತಂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ || ಪ || ಆರ್ತಿರಂಬುಮಾಯಿಕಳಿಲ್ ವಿಜಯಭೇರಿ ಪೊಂಗಿಡವೇ ವಿಣ್ಣಿಲಾಗೆ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ಪುಷ್ಪರಾಜಿ ವಿರಿಯವೇ ತುಂಗಹೈಮ ಶೃಂಗಂಗಳಿಲ್ ಪೊನ್ ಪತಾಕ ಉಯರವೇ || 1 || ಭವ್ಯ ಭವ್ಯ ಯುಗವಿಭಾತ ರಜತರೇಖ ತೆಳಿಯವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಹೃದಯಮಾಗವೇ ಶುಭಪ್ರತೀಕ್ಷ ಉಣರವೇ ಅಂಧಕಾರಮಗಲೆ ಅಗಲೆ ಓಡಿ ಮಾಂಜುಮಯರವೇ || 2 || ಭೇದಭಾವಮಟ್ಟುಣರುಂ ಸ್ನೇಹವಾಯ್ಪು ವಳಿಯವೇ ದೈನ್ಯದುಃಖ ದುರತಮೊಕ್ಕೆ ಓರ್ಮವಿಟ್ಟು ಮರಯವೇ ಉಚ್ಚನೀಚ ಭಾವನಗಳ್ ಕೆಂಗುಂ ಪಡುತಡಯವೇ || 3 […]

Read More