bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ವಿತರತಿ ನೂನಮ್

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ವಿತರತಿ ನೂನಮ್
ನವಚೈತನ್ಯಮನವರತಮ್
ಋಷಿಪುತ್ರಾ ಇತಿ ಹೃದಿಮಾನಮ್
ಭವತು ಭಾರತಮ್ ನನು ಭವ್ಯಂ || ಪ ||

ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಮ ತಪೋ ಭೂರಿತಮ್
ವೀಣಾ ವಾದಿನ್ಯಾ: ಸದನಮ್
ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಮನ: ಪುನೀತಂ ನಿರ್ಮಲ
ಪ್ರಾಣಾ: ಸ್ಮಿತ ವದನಮ್
ಪ್ರಖರ ಬುದ್ಧಿರಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತನಾ
ಪ್ರಸರತು ವಿಶ್ವೇ ನಿರಂತರಮ್ || 1 ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ವಂದನಾ ಮಂತ್ರೋಸ್ಮಾಕಮ್
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೇಷಾ ನನು ವರದಾ
ಉಪೇಕ್ಷಿತಾಸ್ತು ಸಹೋದರಾ ನಃ
ಶೋಷಣ ಮುಕ್ತಾಃ ಸಂತು ಸದಾ
ಯಶೋಮೃತಂ ವೈ ಭಾರತ ಭೂಮೇಃ
ಪ್ರವಹತು ವಿಶ್ವೇ ಅಹರ್ನಿಶಮ್ || 2 ||

ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ಭರತ ಭೂರಿಯಂ
ಸಮರಸತಾ ಜೀವನ ಮೂಲ್ಯಮ್
ಧ್ಯೇಯ ಸುಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ವೀರಾಃ
ಸಮುದ್ಯೋಗಿನೋ ರವಿತುಲ್ಯಾ
ಗಗನ ಮಂಡಲೇ ಅರುಣ ಧ್ವಜಾಯಾಃ
ಭವತು ಸರ್ವದಾ ಸಂಸ್ಪುರಣಂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code