ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಅರಳುತಿಹುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆರಳುತಿಹುದು

ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಅರಳುತಿಹುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆರಳುತಿಹುದು
ಶತ್ರುಗಳೇ ಮೇರೆ ಮೀರಿ ಬಂದರೆಚ್ಚರ !
ನೀಡುವೆವು ಶತಕಗಳ ದಾಳಿಗುತ್ತರ || ಪ ||

ಒಡೆವ ನೀತಿ ಬಡಿವ ಭೀತಿಗೆಂದೂ ತಲೆಯ ಬಾಗೆವು
ತಡೆದು ಅರಿಯ ಪಡೆಯ ಹಡೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ವೆವು
ನಡೆಯು ನಮದು ನೇರ, ನುಡಿಯು ಗಂಭೀರ || 1 ||

ನಮ್ಮ ಗಡಿಯ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಗುಡಿಯ ನುಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆ
ಅದುವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಗುರಿಯು ಇಲ್ಲ ಪರಾಕರ್ಷಣೆ
ಹಿಂದು ಪರಮ ವೀರ ಅವನ ಬಲ ಅಪಾರ || 2 ||

ಶುದ್ಧಹೃದಯ ಸ್ನೇಹವೆಮದು ಮುಗ್ಧನಾದ ಗೆಳೆಯಗೆ
ಸಿದ್ಧರಿಹೆವು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಯ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ
ಕಾದಿ ರಣದಿ ಘೋರ, ಹರಿಸಿ ರಕ್ತಧಾರಾ || 3 ||

ಪಂಚನದಿಯ ಪುಣ್ಯತಟದಿ ಹೂಡಿ ಕುಟಿಲ ಸಂಚನು
ಒಡೆದು ನಾಡಿನೈಕಮತ್ಯ ಹಾಕುತಿಹರು ಹೊಂಚನು
ಖೂಳರಿಪು ಸಂಹಾರ, ಗೈಯಲಿಂದು ಬಾರ || 4 ||

2 thoughts on “ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಅರಳುತಿಹುದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆರಳುತಿಹುದು

 1. ಈ website ನನಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ..
  ಹಾಗೆಯೇ..
  ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗುತ್ತರ ಎಂದಿದೆ ಆದರೆ ಹಾಡುವಾಗ ಸೋಲಿಗುತ್ತರ ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿ..

  • Phone No: 8660753903
  1. ದಾಳಿಗುತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  *

  code