ಯುದ್ಧಭೇರಿ ಗರ್ಜತೀ ದುಂದುಭೀ ನಿನಾದತಿ (ಮರಾಠಿ)

ಯುದ್ಧಭೇರಿ ಗರ್ಜತೀ ದುಂದುಭೀ ನಿನಾದತೀ
ಸಂಗರಾರ್ಥ ಶೂರ ವೀರ ಚಾಲಲೇ ರಣಾಪ್ರತೀ || ಪ ||

ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ಮಿತಾ ನೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಶಾಂತತಾ
ಶತ್ರು ಠಾಕಲಾ ಪುಢೇ ದಾನವೀಯ ಕ್ರೂರತಾ
ಮೃತ್ಯುದಂಡ ತ್ಯಾಜಲಾ ಧ್ಯೇಯ ಏಕ ಸಂಪ್ರತಿ || 1 ||

ಕಂಠ ಕಂಠ ಛೇದಣೇ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯ ತೋಡಣೇ
ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಾರತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಖಣೇ
ವಿಜಯ ಸ್ವಪ್ನ ಭೂಮಿಚೆ ಪೇಶಿ ಪೇಶಿ ವಾಹತೀ || 2 ||

ಏಕರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾವನಾ ಅಂತರಾತ ನಾಂದತೇ
ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮಿಳವುನೀ ಏಕ ಸೈನ್ಯ ಚಾಲತೇ
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಿ ಚೇತನಾ ಅಣು ಅಣೂತ ಜಾಗತಿ || 3 ||

ಕುಟಿಲ ನೀತಿ ಠೇಚಣೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾರ್ಯ ಜಾಹಲೇ
ಭೀಮಪಾರ್ಥ ಹೋವುನಿ ಭಾರತೀಯ ಠಾಕಲೇ
ವಿಕಸನಾರ್ಥ ಭೂಮಿಚ್ಯಾ ರುಧಿರ ಪಾಟ ವಾಹತಿ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code