ವರ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಭೀತ ಸಂತತಿಗೆ

ವರ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಭೀತ ಸಂತತಿಗೆ
ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವಾಸೆ
ರಣಭೇರಿ ಕಹಳೆಗಳ ಘನ ಘೋರ ಗರ್ಜನೆಗೆ
ನಲಿದು ನರ್ತಿಸು ಹೋರಾಡುವಾಸೆ || ಪ ||

ಮಾವನತೆಯುದ್ಧಾರ ಮಾತೃವೈಭವಕಾಗಿ
ಬೆವರು ನೆತ್ತರ ಸುರಿಸಿ ದುಡಿಯುವಾಸೆ
ದೇಶಹಿತ ಧರ್ಮಹಿತ ಸರ್ವಜಗಹಿತಕಾಗಿ
ಕಲಿತನದಿ ಕಾದಾಡಿ ಮಡಿಯುವಾಸೆ || 1 ||

ಸವ್ಯಸಾಚಿಯ ತೆರದಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಡೆದು
ಮರಳಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದೊಳು ನಿಲ್ಲುವಾಸೆ
ಭೋರ್ಗರೆವ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾ ರಣಘೋಷವನು
ಭೂಮಂಡಲದಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವಾಸೆ || 2 ||

ಧ್ಯೇಯದೇವನ ಪದದಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಹೂವಾಗಿ
ಧನ್ಯತೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವಾಸೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳ ಬದಿಗಿರಿಸಿ
ಭಾರತಿಯ ಅಡಿಯ ಹುಡಿಯಾಗುವಾಸೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code