ಶತಶತಮಾನದ ಕಲುಷವ ಗುಡಿಸುತ

ಶತಶತಮಾನದ ಕಲುಷವ ಗುಡಿಸುತ ಬನ್ನಿ ತಾಯ ಉಡಿಗೇ
ಹಿಂದುತ್ವದಲಿ ಬಂಧುತ್ವದಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ || ಪ ||

ತೊಲಗಿಸಿ ತರತಮ ದೋಷ, ಮೊಳಗಿಸಿ ಸಮತೆಯ ಘೋಷ
ನಮ್ಮೊಳಗಿಲ್ಲವು ಭೇದ, ಆಗದು ಗೆಳೆತನ ಛೇದ
ದೈನ್ಯತೆ ಮಲಿನತೆ ನೀಗುತ ನಡೆವೆವು ನಮಿಸಿ ತಾಯ ಅಡಿಗೇ
ಪದ ಜೋಡಿಸುತ ಭುಜಗೂಡಿಸುತ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ || 1 ||

ಕುಡಿಯುವ ಎದೆಹಾಲೊಂದೇ, ನುಡಿಯುವ ಸವಿಮಾತೊಂದೇ
ಪುಂಗವ ಪುರುಷರ ಆಂಶ, ನಮ್ಮದು ಋಷಿಮುನಿ ವಂಶ
ಮಾತೆಯ ವೈಭವ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ನಡಿಗೆ
ಪ್ರತಿಚರಣದಲಿ, ಪ್ರತಿಕರಣದಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ || 2 ||

ನಾಡನೆ ನುಂಗುವ ಹೊಂಚು, ಮಾಡಿಹ ವೈರಿಯು ಸಂಚು
ಉಳಿಯಲು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಜಪಿಸುವ ಸಂಘದ ಮಂತ್ರ
ದೇಶಧರ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಧರಿಸಿ ವೀರ ತೊಡಿಗೆ
ಗಣವೇಷದಲಿ, ಸಂಘೋಷದಲಿ, ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಗುಡಿಗೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code