ಸಮಾಜ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದ ಮಾಧವ

ಸಮಾಜ ವೀಣೆಯ ಮೀಟಿದ ಮಾಧವ
ಮೊಳಗಿತು ಸುಮಧುರ ಝೇಂಕಾರ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿ ಅನುರಣಿಸಿತು ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಸಮಸರತೆಯ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ || ಪ ||

ಜಾತಿಯ ದ್ವೇಷವು ಭೀತಿಯ ಅಳಿದಿದೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಚಲನ
ಕಳೆಯನು ಕಳೆದು ಬೆಳೆಯನು ಬೆಳೆದು
ಸ್ನೆಹದ ಧರ್ಮದ ಸಂಕಲನ || 1 ||

ವಿರಸವು ಅಳಿಯಿತು ಸರಸವು ಬೆಳೆಯಿತು
ಸಮರಸ ಜೀವನ ರಸಪಾಕ
ಸುಮಧುರ ಗಾನದ ಪಂಚಾಮೃತದಲಿ
ಮಾತೆಯ ಮಾರುತಿಗಭಿಷೇಕ || 2 ||

ಜಾತಿಪ್ರದೇಶದ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ
ನಾಡಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಗೋಪುರದೆಲ್ಲೆಡೆ
ದೇಶದ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code