ಸಾಗರದ ಅಲೆಯಂತೆ ದಾಳಿಯದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

ಸಾಗರದ ಅಲೆಯಂತೆ ದಾಳಿಯದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ದೇಶವದು ನಿಂತಿಹುದು ಬಂಡೆಯಂತೆ
ಹಿಂದುತ್ವವೀ ನೆಲದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರಲು
ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜದ ವಂಶ ಸೋಲದಂತೆ || ಪ ||

ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಭ ಮೋಹದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮರೆತ ತರುಣರು
ತ್ಯಾಗದೌತಣಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸಂತರಾಗಿ ಬಂದರು
ಭೇದ ಭಾವ ಕ್ರೋಧ ಮದವ ಬಿಡಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿರಲು ಅಮರರೆಲ್ಲ ಪುತ್ರರು || 1 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಕಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪ್ರಗತಿ ಪತನಕಾಣದು
ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ನೆಲೆಸೆ ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲಲಾರದು
ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪಂಕ್ತಿ-ಪಂಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತಿರಲು
ಅರಿಯ ಸದ್ದು ಬಾರದೆಂದು ಹರಿಯ ಜಿದ್ದು ಮುರಿಯದು || 2 ||

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಲೆಮ್ಮ ಕೀರುತಿ
ಅಸುರತನದ ನಾಶವಾಗಿ ಅಮೃತತ್ವ ಸಂತತಿ
ಹಿಂದು ಬಂಧು ಒಂದು ಎಂದು ಧ್ಯೇಯ ಸಂದೇಶ ಚೆಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅನುಜರನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರುವು ಭಾರತಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code