ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ

ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ
ಮಧುರ ಭಾವ ಸುಂದರ
ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿಗೆನ್ನ
ಹೃದಯವಾಯ್ತು ಮಂದಿರ     || ಪ ||

ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯರಿಮೆ ಎನ್ನ
ಹೃದಯ ಹಸನುಗೊಳಿಸಿತು
ಪ್ರೇಮದೊಡನೆ ಪೂಜ್ಯಭಾವ
ಬೆರೆತು ಭಕ್ತಿ ಸ್ಫುರಿಸಿತು        || 1 ||

‘ನಾನು’ ಏನು ಎಂಬ ಅರಿವು
ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಉದಿಸಿತು
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಲೀನಗೊಳುವ
ಭಾವವೊಂದು ಬೆಳೆಯಿತು      || 2 ||

ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಾವ ಬೆಸುಗೆ
ಗುರು ಭಗವೆಯೇ ಪ್ರೇರಕ
ಮೇಲರಿಮೆಯ ಮೌಢ್ಯ ತೊಡೆದ
ಮಹಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ         || 3 ||

‘ನಾನು’ ಲೀನನಾದ ಮೇಲೆ
ನನ್ನದೇನು ಉಳಿಯಿತು
ತನುವು ಮನುವು ಜೀವನವು
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾಯಿತು          || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code