ಕೋಮಲ ಕಿಸಲಯ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ

ಕೋಮಲ ಕಿಸಲಯ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ
ಶೋಭಿತ ಅಮರ ಧರಾ ಭಾರತ-ವಸುಂಧರಾ                        || ಪ ||

ಜನ ಜನ ಮೇ ಜೀವನ ಕೀ ಆಶಾ, ಮಾನವತಾ ಕೀ ಪ್ರಿಯ ಪರಿಭಾಷಾ
ಇಸ ಅಪೂರ್ವ ಮಧುಮಯ ಧರತೀ ಪರ ನಾರಾಯಣ ಉತರಾ         || 1 ||

ಹಿಮಗಿರಿ ಶುಭ್ರ ಶೃಂಗ ಅತಿಪಾವನ, ವಿಂಧ್ಯ ನೀಲಗಿರಿ ಸುಖದ ಸುಹಾವನ
ಗಂಗಾ ಗೋದಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮೇ ನಿರ್ಮಲ ನೀರ ಭರಾ                || 2 ||

ತಿರುಚ್ಚೇರ ಗೋಕರ್ಣ ಕುಶೇಶ್ವರ, ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರಯಾಗ ಭುವನೇಶ್‍ವರ
ತಿರುಪತಿ  ಆಬೂ ಅಮೃತಸರ ಮೇ ಭಕ್ತಿ-ಪಿಯೂಷ ಝರಾ            || 3 ||

ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುಧ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ, ಮಹಾವೀರ ವ್ಯಂಕಟ ವಿಠ್ಠಲವರ
ಉಮಾ ರಮಾ ಕಾಲಿಕಾ ಭವಾನೀ ಪಾ ಭಾರತ ನಿಖರಾ                || 4 ||

ವೀರ ಪ್ರಸೂ ಭಾರತ ಕೀ ಯಹ ಭೂ, ಹೋ ಜಾತಾ ಪಾವನ ತನ ಯಹ ಛೂ
ನರನಾರೀ ಆಬಾಲವೃದ್ಧ ಮೇ ಜೀವನ ಹೈ ಬಿಖರಾ                   || 5 ||

ನಾನಕ ಧನ್ನಾ ಕಬೀರದಾಸ ರವಿ, ತುಲಸೀ ತುಕಾರಾಮ ವಿದ್ಯಾಪತಿ
ಸೂರ ಔರ ಮೀರಾ ಪರ ಸುನ ಸುನ ಅಹಂಭಾವ ವಿಸರಾ            || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code