ಹೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ ಅರುಣಧ್ವಜ

ಹೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ ಅರುಣಧ್ವಜ
ಈಶ ಹೋ ಸಾಕಾರ ತುಮ, ಪ್ರೇರಣಾ ಸಾಕಾರ ತುಮ
ಅರ್ಚನಾ ಅರ್ಪಣ ಕರೇ ಕ್ಯಾ ಸಕಲ ವೈಭವ ಸಾರ ತುಮ      || ಪ ||

ಗ್ರಥಿತ ಧಾಗೋ ಮೇ ತುಮ್ಹಾರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಇತಿಹಾಸ ಹೈ
ಚಕ್ರವರ್ತೀ ಶಾಸಕೋ ಕೇ ಯಜ್ಞ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೈ
ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾ ಋಷಿಗಣೋ ಕೇ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ತುಮ
ಭಕ್ತಿ ಕೇ ವಿಸ್ತಾರ ತುಮ                                  || 1 ||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸರಿತ-ವಕ್ಷ ಪರ ಪಹರೇ ಸದಾ
ಗಗನ ಮಂಡಲ ಶೀರ್ಷ ಊಪರ ವೇಗ ಸೇ ಲಹರೇ ಸದಾ
ಶೇಷಶಯ್ಯಾ ಪರ ಸುಶೋಭಿತ ವಿಭವ ಕೇ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಮ
ಕ್ಷೀರ ಪಾರಾವಾರ ತುಮ                                 || 2 ||

ಚಾಂದ ತಾರೋ ಮೇ ಧ್ವನಿತ ಹೈ ಸಾಮಗಾಯನಯುಕ್ತ ಸ್ವರ
ಕಾಲ ಕೀ ಗಣನಾ ಖಿಂಚೀ ಹೈ ರಶ್ಮಿಯೋ ಕೇ ತಾರ ಪರ
ಕೋಟಿ ಅರ್ಬುದ ಯುಗ ಸಮೇಟೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೇ ಆಧಾರ ತುಮ
ಬ್ರಹ್ಮಲೀಲಾಚಾರ ತುಮ                                || 3 ||

ಸೂರ್ಯವಂಶೀ ಚಂದ್ರವಂಶೀ ಅಗ್ನಿವಂಶೀ ವೀರವರ
ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಕೀ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಧರ್ಮ ಕೇ ಆಧಾರ ಪರ
ಚತುರ್ವರ್ಗೋ ಕೇ ಫಲೋ ಮೇ ವ್ಯಾಪ್ತ ರಸಭಂಡಾರ ತುಮ
ಸಿದ್ಧಿ ಕೇ ಆಗಾರ್ ತುಮ                                 || 4 ||

ಮೀನ ಪೃಥು, ನರಸಿಂಹ, ಮೃಗಪತಿ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಹೋ
ಯಾ ಭರತ, ರಘು, ಅಜ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಧರ್ಮಧಾರೀ ಭೂಪ ಹೋ
ವಿಜಯ ಗಾಥಾ ಹಿಂದೂ ಭೂ ಕೀ ಕೀರ್ತಿ ಪರಮೋಧಾರ ತುಮ
ಶಕ್ತಿ ಅಪರಂಪಾರ ತುಮ                                 || 5 ||

ಆಕ್ರಮಣ ಕೋ ಧ್ವಸ್ತ ಕರ ಕೇ, ಅಸುರ ಬಲ ಉದರಸ್ಥ ಕರ
ಯವನ, ಶಕ, ಕುಶ, ಹೂಣ ಕೀ ವರ ಮಾಲಿಕಾ ಕೋ ಕಂಠ ಧರ
ನಾಮ ರೂಪೋ ಮೇ ಅಸಂಖ್ಯೋ ಶೌರ್ಯ ಕೀ ಜಯಕಾರ ತುಮ
ಸತ್ವ ಕೀ ಲಲಕಾರ ತುಮ                                 || 6 ||

ಶಿವಪ್ರತಾಪಾದಿಕ ನೃಪತಿವರ, ಔರ ಗುರುಜನ ತ್ಯಾಗಮಯ
ಮುಕ್ತ ಸ್ವರ ಮೇ ಘುಲ ರಹೀ ಥೀ, ಮಾತೃ ಭೂ ಅನುರಾಗ ಲಯ
ಭಡಕ ಸತ್ತಾವನ ಉಠಾ ಥಾ, ಪ್ರಲಯ ಕೇ ಅಂಗಾರ ತುಮ
ಮೃತ್ಯು ಕೇ ಶೃಂಗಾರ ತುಮ                               || 7 ||

ನಿತ್ಯ ನಯನೋ ಮೇ ದಿಖೋ ತುಮ, ಪ್ರಾಣ ಮೇ ಬಸತೇ ರಹೋ
ಸಂಘಟನ ಕಾ ಸೂತ್ರ ಬನಕರ, ಏಕತಾ ಕೀ ಶಕ್ತಿ ದೋ
ಹೃದಯ ಕೀ ಧಡಕನ ತುಮ್ಹೀ ಹೋ, ಓಜ ಕಾ ಸಂಚಾರ ತುಮ
ತ್ರಿಗುಣ ಊರ್ಜಾಧಾರ ತುಮ                              || 8 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code