ಭವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭವಿತವ್ಯಾ ಮಿನುಗುತಿದೆ

ಭವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭವಿತವ್ಯಾ ಮಿನುಗುತಿದೆ
ಭರವಸೆಯ ಹೊಂಗಿರಣ ಸೊಗವ ತಂದಿದೆ || ಪ ||

ನವ್ಯ ಸಾಧನೆ ಬೆಳಕು ಇತಿಹಾಸವ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ
ಭುವಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿದು ಎಂದು ಜಗವೇ ಮೆಚ್ಚಿದೆ || 1 ||

ಜಡತೆಯ ಕಿತತೊಗೆದು ಎಚ್ಚರಾಯಿತು ಈ ಜನತೆ
ದಾಸ್ಯ ಭಾವವನೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತು ಒಗೆದಿದೆ
ವೀರ ಸಂತನ ಪಥದಿ ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ ಸಾಗಿದೆ
ತಾರತಮ್ಯವ ತೊರೆದು ಧ್ಯೇಯದಾ ಎಡೆಗೆ || 2 ||

ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿಂದು ದಾಪುಗಾಲಿನ ಈ ನಡಿಗೆ
ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೆ ನಮಗೆ ವರವೇ ಆಗಿದೆ
ಸ್ವಾರ್ಥಹಿತವ ಮರೆತು ರಾಷ್ಟ್ರದೇಳಿಗೆಯೆಡೆಗೆ
ತಾಯ ವೈಭವಕಾಗಿ ವ್ರತವಾಧರಿಸಿದೆ || 3 ||

ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲೆನದೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಧರಿಗೆ
ಸಲಿಸುವೆವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಲಿ ಶುಭದಾ ಹಾರೈಕೆ
ಹಿಂದಾದ ದೋಷಗಳು ಮರುಕಳಿಸದೆ ಇರುವಂತೆ
ಒಂದಾಗಿ ದುಡಿಯುವೆವು ಮಾತೆಯಾ ಹಿತಕೆ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code