ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ಮಹಾನವಮಿ ಬರಲೆಂದು (ದಸರಾ ಹಾಡು)

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ಮಹಾನವಮಿ ಬರಲೆಂದು
ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು       || ಪ ||

ಗಣಪತಿಯ ಪದತಲಕೆ ಶರಣು ಶರಣೆಂದು
ನವದುರ್ಗೆ ಜಗಕೆಲ್ಲ ಶುಭವ ತರಲೆಂದು
ಈಶ ನಿಮಗತ್ಯಧಿಕ ಫಲವ ಕೊಡಲೆಂದು
ವಿಜಯ ದಶಮಿಯು ನಮಗೆ ಜಯವ ತರಲೆಂದು  || 1 ||

ಮಳೆ ಹೊಯ್ದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಇಳೆ ತಣಿಯಲೆಂದು
(ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಧರೆ ತಣಿಯಲೆಂದು)
ಧನಕನಕ ಗೋಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೊದಗಲೆಂದು
ಸಾವಯವದಿಂದನ್ನ ನಮಗೊದಗಲೆಂದು
ಹೂ ಕೋಲ ದರುಶನದಿ ಶುಭವು ನಿಮಗೆಂದು || 2 ||

ಧರ್ಮದಿಂದಲೆ ನಾಡು ಮುನ್ನಡೆಯಲೆಂದು
ಜನಜನರು ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗುತಿರಲೆಂದು
ವೀರ ಯೋಧರು ನಾಡ ಗಡಿ ಕಾಯಲೆಂದು
ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ಜಯವು ನಿತ್ಯವಿರಲೆಂದು      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code