ಭರತ ಮಾತೆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ

ಭರತ ಮಾತೆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ
ದ್ವಾರ ಬಳಿ ನಾ ನಿಂತಿಹೆ
ಉದಿಸಿದ ನೇಸರನ ಜೊತೆಯಲಿ
ಮಾತೃ ಚರಣಕೆ ನಮಿಸುವೆ || ಪ ||

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ
ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಲಿ
ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳಕ ಹರಡಿದೆ
ಜ್ಞಾನವನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತಲಿ || 1 ||

ಗೋವಿನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ
ಗ್ರಾಮ ನೃತ್ಯವು ನಡೆದಿದೆ
ಸಮರಸತೆಯ ಸಹಜ ಭಾವವು
ಎಲ್ಲ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ || 2 ||

ಭೇದಭಾವದ ಖಡ್ಗ ಮುರಿದಿದೆ
ಒಂದೆ ಭಾವವು ಧ್ವನಿಸಿದೆ
ಸೇವೆಯ ತ್ಯಾಗಜೀವನ
ಮಂತ್ರವಾಗುತ ಸಾಗಿದೆ || 3 ||

ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ಕೇಶವ
ತಾಯ ಮುಗುಳುನಗೆ ನೋಡಲಿ
ಜಗದ ಒಡಿಲು ಸದಾ ಹೀಗೆ
ನಗುತ ನಗುತ ಸಾಗಲಿ
ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಲಿ || 4 ||

One thought on “ಭರತ ಮಾತೆ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ

  1. ನಮಸ್ತೇ..ಇದರ ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ.?

    • Phone No: 9480007470

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code