ಸ್ವಯಂ ಝುಕಾ ಹೈ

ಸ್ವಯಂ ಝುಕಾ ಹೈ ಜಿಸಕೇ ಆಗೇ, ಹರ ಕ್ಷಣ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ
ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಹೇ ಧನ್ಯ ಜೀಜಾಯಿ, ಜಗತ ವಂದ್ಯ ಮಾತಾ         || ಪ ||

ಜಾಧವ ಕನ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿನೀ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ವನಿತಾ
ಶಾಹಪುತ್ರ ಶಿವರಾಜ ಜನನೀ ತೂ, ಅತುಲನೀಯ ನಾತಾ
ಮಾಂ ಭವಾನೀ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸೇ, ತುಝಕೋ ಬಲ ಮಿಲತಾ     || 1 ||

ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದವೀ ಸ್ವಪ್ನ ಧ್ರುವೋ ಕಾ, ಮಾವಲ ಅಂತರ ಮೇ
ಅಶ್ವಟಾಪ ಶಿವಸೈನ್ಯ ಕಾಂಪತೀ, ಮುಗಲ ಸಲ್ತನತ ಮನ ಮೇ
ಅಮರ ಹೋ ಗಯೀ ತವ ವಚನೋ ಹಿತ, ಸಿಂಹಗಢ ಕೀ ಗಾಥಾ  || 2 ||

ಹರ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ, ಘೋಷ ಗಗನ ಗೂಂಜಾ
ಮಹಾಪಾಪ ತರು ಅಫಜಲ ಖಾನ ಪರ, ಪ್ರಲಯ ಕಾಲ ಟೂಟಾ
ಮೂರ್ತಿಭಂಜಕ ಅರಿಶೋಣಿತ ಸೇ, ಮಾತೃ ಚರಣ ಧುಲತಾ        || 3 ||

ಛತ್ರಪತಿ ಕಾ ಛತ್ರ ದೇಖ ಕರ, ತೃಪ್ತ ಹುಆ ತನ ಮನ
ದಿವ್ಯ ದೇಹ ಕೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರ ಸೇ, ಸಾರ್ಥ ಹುಆ ಚಂದನ
ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಬನೇ ಹರ ಮನ ಕೀ, ಜೀವನ ಜನ ಸರಿತಾ            || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code