ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ವಬಲ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ
ನಿಮ್ಮೆದೆಯ ಸತ್ವದುರಿ ಆರದಿರಲಿ
ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸದಿಹ ಅಭಿಮಾನ ನಿಮಗಿರಲಿ
ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಾವಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ || ಪ ||

ಭಗ್ನವಾಯಿತು ಕಾಯ ದಗ್ಧವಾಯಿತು ಹೃದಯ
ನಗ್ನವಾಯಿತು ನಾಡು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ
ತೀರಿಲ್ಲ ಋಣದ ಹೊರೆ ಮುಂದೆ ನೀವಾದರೂ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರಿ ಸಾಲ ಇತ್ತವರಿಗೆ || 1 ||

ನಮ್ಮೆದೆಯ ತುಂಬಿದ್ದ ನಿಮ್ಮುಸುರಿನಾಕಾಂಕ್ಷೆ
ನಮ್ಮೊಡಲ ಸಂತಾನ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ
ಸೇಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆದರ್ಶದಾರೈಕೆ
ಸತ್ಪುತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮರೆಯದಿರಲಿ || 2 ||

ಸುಖದ ಶಯ್ಯೆಯ ತಂಪು ಮೋಹ ಮಂಜಿನ ಮಾಯೆ
ಬಿಸಿಯ ನೆತ್ತರ ನಂಜು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ
ಕಷ್ಟನಷ್ಟದ ಕಾವು ಬವಣೆಗಳ ಬೇಸಿಗೆಗೆ
ನಿರ್ಧಾರದಾಗಾರ ಕರಗದಿರಲಿ || 3||

ಹರಿಯುತಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಮ್ಮದೇ
ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗಿತ್ತ ಶುದ್ಧರಕುತ
ಅವರು ಬಾಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ ಹಾಗೆ
ಬಾಳಿ ಬದುಕಿರಿ ನೀವು ನಿರುತ ನಗುತ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code