ರಣದುಂದುಭಿಯ ಕರೆ ಕೇಳುತಿದೆ

ರಣದುಂದುಭಿಯ ಕರೆ ಕೇಳುತಿದೆ ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ
ನವಭಾರತವು ಮೈತಾಳುತಿದೆ ಜಡತೆಯ ಪೊರೆ ಸೀಳಿ
ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ || ಪ ||

ಮಾತೃಭಕ್ತಿಯ ಸಂಘಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯದಿ ತೊಡಗಿಸುವ
ಶತ್ರುಕೂಟಗಳ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಅಬ್ಬರ ಅಡಗಿಸುವ || 1 ||

ಶೌರ್ಯಧೈರ್ಯಗಳ ಶಸ್ತ್ರವ ಪಿಡಿದು ಸಮರಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ
ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಅದ್ವಿತೀಯತೆಯ ರಕ್ಷಿಸಲೊಂದಾಗಿ || 2 ||

ಛತ್ರಪತಿಯ ಆದರ್ಶವೆಮಗಿರೆ ಇನ್ನೇತರ ಅಳುಕು?
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಧ್ಯೇಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅದುವೇ ಮುಂಬೆಳಕು || 3 ||

ಚರಿತೆ ಸಾರಿದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸ
ಮೊಳಗಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಭರತಭೂಮಿಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಉದ್ಘೋಷ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code