ಕಿವಿಮಾತು ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ

ಕಿವಿಮಾತು ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಲಾಲಿಸೋ ತಮ್ಮಾ
ಸಂಘಟನೆ ಗುಟ್ಟಿದು ತಿಳಿಯಬಾರೋ || ಪ ||

ಗುಂಡಿಗೆ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಿರಲಿ
ಭುಗಿಲೆದ್ದು ಉರಿಯುವ ನಿತ್ಯಜ್ವಾಲೆ
ನಂದದ ಧ್ಯೇಯದ ಅಗ್ನಿಯುಜ್ವಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಇಂಧನವು || 1 ||

ಮನವೆಂದು ತಣಿಸುವ ತಂಪಿರಲಿ
ಶೀತಲದಿರುಳಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳು
ಸಾಂತ್ವನ ಸ್ನೇಹದ ನುಡಿ ಇಂಪು
ಬೆಸುಗೆಯ ತೋಪಿನಲಿ ಪೆಂಪು ಪೆಂಪು || 2 ||

ಪಾದದಿ ಉರುಳಲಿ ತಿರುಗು ಚಕ್ರ
ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆಯಲಿ ದೆಸೆ ಶುಕ್ರ
ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಹರಡುವಂತೆ
ನಡೆವ ಹಾದಿಯೆಲ್ಲಾ ಘಮ ಘಮ || 3 ||

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ
ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಸೂಸಲಿ ಸಿಹಿ ಅಕ್ಕರೆ
ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಕರೆ
ಸಮಾಜ ಬಾನಲ್ಲಿ ತಾರೆ ತಾರೆ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code