ಜೀಜಾ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭದಲಿ

ಜೀಜಾ ಮಾತೆಯ ಪುಣ್ಯಗರ್ಭದಲಿ
ಅವತರಿಸಿದನೀ ಶಿವರಾಯ
ತುಳಜಾಮಾತೆಯ ಖಡ್ಗ ಕರದಲ್ಲಿ
ಅರಿಗಳಿಗಿವನೇ ಜವರಾಯ || ಪ ||

ಮಾವಳಿ ಪೋರರ ಸೈನ್ಯ ರಚಿಸಿದ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರುಷದ ಜಗಜಟ್ಟಿ
ಮೊಗಲ ಕೋಟೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ
ಹಿಂದು ಸ್ವರಾಜ್ಯಕೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ || 1 ||

ಮದಿಸಿದರಸರ ಸೊಲ್ಲಡಗಿಸುತ
ಮಾನಿನಿ-ಮಂದಿರ ರಕ್ಷಿಸಿದ
ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳ ಸಂಹರಿಸುತ
ಗೋ ಹಂತಕರನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ || 2 ||

ವಾಮನ ರೂಪದ ಮಹಾವೀರನು
ಕಪಟ ಅಫ್ಜಲನ ಸಂಹಾರಿ
ಮೃತ್ಯು ಕೂಪದಿ ಈಸಿ ಜೈಸಿದನು
ಸಿಂಹ ನಡಿಗೆಯ ಸಂಚಾರಿ || 3 ||

ಬಾಹುಬಲದಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯಿಲ್ಲ
ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ವಾರಸುದಾರ
ಬುದ್ಧಿಬಲದಲೂ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ
ಚಾಣಕ್ಯ ಕನಸಿನ ಸರದಾರ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code