ಹೊಸ ಹರೆಯದ ಛಲ ಉತ್ಸಾಹ

ಹೊಸ ಹರೆಯದ ಛಲ ಉತ್ಸಾಹ
ಕೃತಿ ರೂಪದಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿ
ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೀರ್ತಿಧ್ವಜ
ಬಾನೆತ್ತರದಿ ನರ್ತಿಸಲಿ || ಪ ||

ಕೀಳರಿಮೆಯ ಕಿತ್ತೆಸೆಯೋಣ
ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳ ಬೆಸೆಯೋಣ
ನಾರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಘಟಿಸಿ
ನಾಡಿನ ಸೇವೆಯ ಗೈಯೋಣ || 1 ||

ತಾಯ್ನೆಲದೇಕತೆ ಏಳಿಗೆಗೆ
ವೀರಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಪರಮ ವೈಭವದ ಸಾಧನೆಗೆ
ಜೀವನವನು ಮುಡಿಪಾಗಿರಿಸಿ || 2 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code