ಹರಯದ ಗುಡುಗುಗಳು

ಹರಯದ ಗುಡುಗುಗಳು ಸಿಡಿಲ ತೆರೆಗಳು ನಾವು
ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಛಲದ ಅಡಿಯಿಡುವವರು
ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮನಬಲದಿ ಸಾಧನೆಗೆ ತನು ಬಳಸಿ
ಚೈತನ್ಯ ಪಥದಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಡೆಯುವವರು || ಪ ||

ಬಾಳುವೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಪಣವಿರಿಸಿ
ಪಾಂಚಜನ್ಯವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸೆಣಸುವವರು
ಸಿಂಧು ಸಲಿಲದ ಬಯಲು ತರುಣ ಹುರುಪಿನ ಹುಯಿಲು
ವೈರಿ ಪೀಳಿಗೆ ಎಣಿಸಿ ಮಣಿಸುವವರು || 1 ||

ಅಂಜುವೆದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬಯಸಿಲ್ಲ
ತೃಣವಾಗಿಸಿ ಅಸುವ ಕಸುವಿರುವವರು
ಕಂಡಿಹೆವು ಮರಣವನು ಮಸಣದೆಡೆ ಯಾತ್ರೆಯನು
ಅಳಿವಿರದ ಗೆಲುವಲಿ ಮಸಕಾಗದವರು || 2 ||

ಇನಿತಿನಿತೂ ಸೊರಗದ ಎನಿತೆನಿತೂ ಕರಗದ
ನಿತ್ಯನೂತನ ಯೌವನದಲ್ಲಿರುವವರು
ಯಶದ ಸೂತ್ರವ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾರ್ಥ ದಹಿಸುತ ನಡೆದು
ಮಾತೆ ಆಶಯಕೆ ನಗುತ ಶಿರವ ತೆರುವವರು || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code