ಗೆಲುವಿಗೊಂದೆ ದಾರಿ ನಮಗೆ

ಗೆಲುವಿಗೊಂದೆ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಸಂಘ ಸಂಘ ಸಂಘ
ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿಃ ಕಲೌಯುಗೇ ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿಃ
ಹಿಂದು ಜನರ ಸಂಘಟನೆಯೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರಂಗ || ಪ ||

ತುಳಿದ ಜನರ ಬಾಳು ಬದುಕು ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ದೂರ
ಉಳಿದ ದೇಶ ಮೂರು ಚೂರು ಆದುದೊಂದು ಘೋರ
ಉತ್ತರಿಸುವುದೆಂತು ಇಂಥ ನೋವಿನಾ ಪ್ರಸಂಗ || 1 ||

ದೇಶದಗಲ ವ್ಯಾಪಿಸುತಿದೆ ಭೀತಿವಾದದಾಟ
ಗ್ರಾಮ ನಗರ ವನಗಳಲ್ಲು ಮತಾಂತರದ ಮಾಟ
ಗೋವಿಗೆಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತಿದೆ ಅಂತರಂಗ || 2 ||

ಕೇಶವ ಅವಕಾಶ ತೆರೆದು ಬದುಕಿಗಿತ್ತ ಧ್ಯೇಯ
ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ
ಸತ್ಯ ಕಲೆತು ಬಲಿಯ ಬೇಕು ಹಿಂದವೀ ಜನಾಂಗ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code