ದುಃಖಿತ ಜನತೆಯ ಕಂಬನಿಯೊರೆಸಿ

ದುಃಖಿತ ಜನತೆಯ ಕಂಬನಿಯೊರೆಸಿ
ಮುಚ್ಚಿದಹಂಕಾರದ ಕದ ಸರಿಸಿ
ಸಾಗುವ ಬಾ ವರ ವೈಭವದೆಡೆಗೆ, ಸಾಧನೆಯಾ ಉತ್ತುಂಗದ ಕಡೆಗೆ
ಉನ್ನತಿಯಾ ಗುರಿ ಸೇರುವವರೆಗೆ || ಪ ||

ಎತ್ತರ ನಿಂತಿಹ ಧವಳ ಹಿಮಾಚಲ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬಿಸಲಿ
ಉನ್ನತ ಭಗವೆಯ ಮಂಗಳಲಾಸ್ಯವ ಜಲಧಿಯು ಬಿಂಬಿಸಲಿ
ಜೀವಜಲಂಗಳ ಮಂಜುಳಧಾರೆಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಉಕ್ಕಿಸಲಿ
ಉಜ್ವಲ ಚರಿತೆಯ ಪ್ರಜ್ವಲ ದೀಪವು ದಾರಿಯ ತೋರಿಸಲಿ || 1 ||

ದೈನ್ಯ ನಿರಾಶೆಯ ಕಾಲವು ಕಳೆಯಿತು ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಯುಗವು
ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಹೊಮ್ಮಲಿ ಇಂದು ತಲೆಬಾಗಲಿ ಜಗವು
ನವನಿರ್ಮಾಣದ ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕೆ ಸಾಧನ ಸಂಘಟನೆ
ಐಕ್ಯತೆಯೊಂದೇ ಏಳ್ಗೆಯ ದಾರಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೋದ್ಧಾರಕನೆ || 2 ||

ಅಡೆತಡೆಗಳ ಅಡಿಪಾಯವನಲುಗಿಸಿ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ ಸಾಗು
ಕೇಡಿನ ಜಾಡನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ನವಭಾರ್ಗವ ನೀನಾಗು
ಅಂಕೆಯ ಮೀರಿದ ಧೂರ್ತರ ಆರ್ಭಟ ಬಾಗಲಿ ಅಂಕುಶಕೆ
ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಬಾವುಟ ಏರಲಿ ಆಗಸಕೆ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code