ಭಾರತ ಇದು ಭಾರತ

ಭಾರತ ಇದು ಭಾರತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿದು ಭಾರತ
ವಿಶ್ವ ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಶಾಂತಿಸದನವು ಭಾರತ || ಪ ||

ಹಿಮಶಿಖರ ಮಣಿಮುಕುಟದಿಂದ
ಎದೆಯ ದೋಣಿಯ ನದಿಗಳಿಂದ
ಬೆಟ್ಟತೋಳಿಗೆ ಕಡಲಕಂಕಣ ಪುಟ್ಟ ಹಸುರುಡೆ ಕಾನನ
ಸತ್ಯಸುಂದರ ಶಿವನ ಮುಡಿದು
ನಿತ್ಯಮಂಗಲವಾಗಿ ಮೆರೆದು
ಮೆರೆದ ನಾಡಿದು ಸುಂದರ
ರತ್ನಗರ್ಭ ವಸುಂಧರಾ || 1 ||

ನೂರು ದಶಕವ ದಾಟಿ ಹೋದರೂ ತನ್ನತನವನು ಬಿಡದಿದು
ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾವಲಂಬನ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೆರೆವುದು
ನಾಡು ಬೆಳೆಯಲಿ ಗುಡಿಯನೆತ್ತಲಿ
ಮನಕೆ ಮಂಗಲವೀಯಲಿ
ಕೆಚ್ಚುಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚು ಬೆಳಗಲಿ
ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಸಾಗಲಿ ಸಂತತ‌ || 2 ||

ರಚನೆ : ಸಾ.ಶಿ.ಮರುಳಯ್ಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code