ಬೆಳಕನು ಬೀರುವ ಜ್ಯೋತಿಗಳಂತೆ

ಬೆಳಕನು ಬೀರುವ ಜ್ಯೋತಿಗಳಂತೆ
ಕಂಪನು ಸೂಸುವ ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ
ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಬಾಳೋಣ
ನಾಡಿನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ || ಪ ||

ಹುಟ್ಟು – ಸಾವು ದಡಗಳ ನಡುವೆ
ಹರಿಯುವ ಪಾವನ ಜೀವನದಿ
ನೀರುಣಿಸುತ ಬಾಯಾರಿದ ಧರೆಗೆ
ಸೇರಲಿ ಧ್ಯೇಯದ ಸಾಗರದಿ || 1 ||

ಕಂಬನಿಯೊರೆಸುವ ಕಾಯಕವೆಮದು
ಬೆಂಬಲಕಿದೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ
ಆದರ್ಶದ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ
ಅರಳಲಿ ನವಭಾರತ ಶಿಲ್ಪ || 2 ||

ಅಕ್ಷಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಮಿತೋತ್ಸಾಹದ
ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಜಿತರ ತೆರದಿ
ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತ ಭಾವನೆಯಿಂದ
ಸಾಗುವ ಸೇವೆಯ ಸತ್ಪಥದಿ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code